Region Värmland logga
Andreas Norling i det som blir larmcentralen i Region Värmlands regi. Stora skärmar syns i bakgrunden.

Andreas Norling, verksamhetschef för ambulanssjukvården, i den larmcentral som ska bemannas av Region Värmlands personal.

Region Värmland tar över larmcentral i egen regi

Den 7 februari tar Region Värmland över driften av larmcentral i egen regi. Samtal som värmlänningar ringer till 112 kommer då att besvaras av Region Värmlands egen personal.

Region Värmland har slutit avtal med regionerna Sörmland, Uppsala och Västmanland om att ansluta sig till Sjukvårdens larmcentral, ett koncept där regionerna driver larmcentral i egen regi.

SOS Alarm AB kommer fortsatt att besvara 112-samtal men från februari 2024 lämnar SOS Alarm över de samtal som sorteras som vårdärenden till larmcentralen i Region Värmlands regi.

Region Värmlands personal

– Det innebär att alla som söker vården genom 112 kommer möta en sjuksköterska och få hjälp av Region Värmlands egen personal som har kunskap och kännedom om både sjukvård, regionens organisation och vårdutbud, säger Andreas Norling, verksamhetschef för ambulanssjukvården.

– Vi kommer vara en ansvarig vårdgivare med tillgång till patientdata från patientens första larmsamtal och genom hela vårdprocessen, vilket ger oss ytterligare möjligheter när det gäller kvalitetsarbete och utveckling av nya arbetssätt.

Varför gör Region Värmland det och vilka är de största fördelarna?

– Det politiska beslutet och uppdraget handlar om att skapa en framtida larmcentral i egen regi, integrerad i den värmländska hälso- och sjukvården, som har möjligheten att koordinera all mobil vård samt skapa möjligheter till effektiv ledning, styrning, samordning och resursutnyttjande.

God och nära vård

Sammantaget ska det skapa bättre förutsättningar för den förändring vården behöver genomgå mot god och nära vård där regionen kommer ha potential att stötta andra vårdgivare inom Region Värmland och de värmländska kommunerna.

– Vi skapar något nationellt unikt där vi sammanför 112-verksamheten med 1177 inom verksamhetsområdet för att genom larmcentralen skapa förutsättningar för förbättrad vård- och resurskoordinering. Sammantaget kommer verksamheten motta mer än 200 000 vårdkontakter per år vilket skapar stor potential att hjälpa många patienter, säger Andreas Norling.

– Genom Region Värmlands larmcentral skapar vi ett erbjudande och en möjlighet till all övrig hälso- och sjukvård i Värmland om ökad vård- och resurskoordinering – ett stöd att hjälpa patienterna rätt direkt. Därigenom spås antalet vårdkontakter successivt minska och effektiviseras eftersom vi kan hjälpa patienterna till rätt vårdgivare direkt.

Fakta: Så fungerar sjukvårdens larmcentral

Vårdpersonalen ska fortsatt använda sig av webbsidan regionvarmland.se/sjuktransporter. Där kommer det att finnas nya kontaktvägar från och med 7 februari.

  • Det blir ingen förändring för allmänheten, de ringer fortfarande till 112.
  • Sjukvårdens larmcentral samverkar med larmcentralerna i Sörmland, Uppsala och Västmanland, där vi hjälps åt att besvara samtal som inte hinns med lokalt.
  • Samverkan mellan larmcentral och sjukvårdsrådgivning stärks.
  • Sjukvården har möjlighet att upprätta ledningscentral vid särskilda händelser.
  • Första bedömning och vårdkoordinering görs av en larmoperatör som är sjuksköterska med god kännedom om regionens vårdutbud.
  • Det är sjuksköterskor som gör den medicinska prioriteringen. Beslutstödet som används är anpassat för sjuksköterskor.

Sidan uppdaterad