Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Statistikverktyg ger information om Värmlands befolkning

Nu finns områdesprofiler Värmland tillgänglig på vårdgivarwebben. Det är ett statistikverktyg om Värmlands befolkning.

Statistikverktyg ger information om Värmlands befolkning

Nu finns ett webbaserat verktyg med statistik om befolkningen i Värmland tillgängligt på vårdgivarwebben. Här samlas och presenteras information om befolkningens hälsa inom länets kommuner och vårdcentralsområden.

Verktyget visar samlad information om hur invånarna i ett visst område mår baserat på data från folkhälsoenkäter, allmän befolkningsstatistik och utdrag från vårdens interna system. Statistiken ger insikt i demografi, förekomsten av olika sjukdomar och folkhälsoläget bland invånarna i Värmland.

Områdesprofiler är utvecklat som ett stöd för verksamheter och chefer inom hälso- och sjukvården i Värmland men är öppet för andra att använda. Områdesprofiler kan till exempel användas som ett verktyg för en vårdcentral att lära sig mer om den egen befolkningen samt ge vägledning om vilka områden man behöver fokusera på. Identifiera vilka områden som behöver prioriteras i ett specifikt geografiskt område och hitta förbättringsmöjligheter.

Verktyget ger en översiktsbild, och data uppdateras en gång per år.

Läs mer och länk till områdesprofiler på vårdgivarwebben 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats