Till startsidan

Konferensen webbsänds och riktar sig till politiker, tjänstepersoner och andra intresserade inom psykisk hälsa och suicidprevention i kommunerna och regionen.

Webbsändningen sker via teams kl. 9.00 - 12.00 den 17 februari.

Under sändningen beskrivs delar i den nationella överenskommelsen för insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention med fokus på Värmlands arbete.

Mer information och länk till sändningen den 17 februari hittar du via den här länken.