Region Värmland logga
Fyra kvinnor runt ett bord har möte

Samverkan i fokus på länskonferens om psykisk hälsa

Den 17 februari ordnas en länskonferens på temat god psykisk hälsa i Värmland. Konferensen är en del i att sprida information om den nationella överenskommelsen inom psykisk hälsa och suicidprevention för 2023. Årets tema är samverkan.

Konferensen webbsänds och riktar sig till politiker, tjänstepersoner och andra intresserade inom psykisk hälsa och suicidprevention i kommunerna och regionen.

Webbsändningen sker via teams kl. 9.00 - 12.00 den 17 februari.

Under sändningen beskrivs delar i den nationella överenskommelsen för insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention med fokus på Värmlands arbete.

Mer information och länk till sändningen den 17 februari hittar du via den här länken.

Sidan uppdaterad