Region Värmland logga
Ett barn som sitter på en bänk.

Platser kvar på utbildning för samtalsledare till barn och unga i sorg

Under 2023 erbjuder Region Värmland en grundkurs för samtalsledare som möter barn och unga i sorg. Kursen är kostnadsfri och innefattar åtta utbildningsdagar i Karlstad. Sista anmälningsdag är 10 mars och det finns ett fåtal platser kvar.

Behovet är stort av att ge stöd till barn och unga i sorg och verktyg till vårdnadshavare att stötta dem. För att möta det behovet och för att höja kompetensen i länet i ämnet erbjuder Region Värmland nu en grundläggande kurs för samtalsledare som möter barn i sorg. Utbildningen genomförs vid åtta fysiska undervisningsdagar under 2023.

Efter utbildningen förväntas deltagarna planera och genomföra minst tre stödgrupper för barn och unga i åldern 7-20 år och deras vårdnadshavare.

– Vi vill kunna erbjuda fler barn och deras vårdnadshavare, där barnet har sorg, att delta i stödgrupper, Vi vill också kunna starta grupper i hela Värmland, säger Annelie Norström, utvecklingsledare i Region Värmland. Sedan tidigare har dessa stödgrupper kontinuerligt genomförts i Karlstad i en samverkan mellan Region Värmland, sjukhuskyrkan och Svenska kyrkan. Vi vill nu utöka samverkan och bjuda in fler medarbetare i detta arbete. En sjuåring ska inte behöva åka från Torsby till Karlstad för att delta i en stödgrupp - det ska finnas möjligheter att starta samtalsgrupper i olika delar av Värmland. Utbildningen är också en del i att höja kunskapsnivån generellt i länet.

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen riktar sig främst till de som i sitt arbete möter barn och unga och eller som har yrkesmässig erfarenhet av sorg och kriser och som vill utveckla arbetet till att omfatta stödgrupper för barn och unga i sorg. Det handlar exempelvis personal inom vården, pedagoger, diakoner, präster, socionomer eller psykologer.

Kursen innehåller aktuella teorier och kunskap om barns sorg, reaktioner och strategier. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och i diskussioner.

Utbildningsdagar i Karlstad under 2023

24–25 april
1–2 juni
22–23 augusti
21–22 september

Kursinbjudan och intresseanmälan

Kursinbjudan (pdf) Pdf, 257 kB.

Anmäl intresse här (trippus.se)

Sidan uppdaterad