Folkhälsoveckan 22–26 april 2024

Under årets folkhälsovecka har vi temat Tillsammans för barn och ungas hälsa. Vi lyfter bland annat framtidstro, delaktighet, psykisk hälsa och trygghet. Låt oss tillsammans finna möjliga vägar framåt!

Personer i olika åldrar står eller går under ett träd med både landsbygd och storstad i bakgrunden.

God folkhälsa innebär att hälsan är så god som möjligt och att den också är så jämlikt fördelad som möjligt i olika grupper. Många bidrar till god folkhälsa där de är – till exempel i sitt arbete eller genom engagemang i olika organisationer.

Vi lever i en föränderlig värld med oro och samhällsutmaningar av olika slag. Alla påverkas – inte minst barn och unga. Därför har vi för årets folkhälsovecka valt temat Tillsammans för barn och ungas hälsa. Veckan erbjuder digitala frukostseminarier samt en konferens i Karlstad.

Tillsammans för barn och ungas hälsa

I Värmland ser vi ökade skillnader i kompetensförsörjning, sysselsättning och upplevelse av socialt sammanhang, vilket i sin tur leder till en ökad ojämlik hälsa. Det påverkar inte bara vuxna utan också barn och unga.

Genom att ta oss an utmaningarna tillsammans och lägga störst vikt på det främjande arbetet kan vi vända en för många negativ prognos. Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för att fler barn och unga ska må bra.

I årets folkhälsovecka har vi speciellt fokus på skyddsfaktorer för barn och ungas hälsa. När vi lägger kraft på att stärka skyddsfaktorerna kan vi minska effekterna av de riskfaktorer som dagens samhällsutmaningar ger. Folkhälsoveckan ska ge inspiration till arbetet, kunskap som leder framåt och en möjlighet att mötas i frågorna som vi står i.

Tid och plats

Måndag 22 april: Digitalt frukostseminarium klockan 8:30–10:00.

Tisdag 23 april: Digitalt frukostseminarium klockan 8:30–10:00.

Onsdag 24 april: Digitalt frukostseminarium klockan 8:30–10:00.

Onsdag 24 april: Utdelning av årets folkhälsopris.

Torsdag 25 april: Konferensen Barn och ungas delaktighet och inflytande, på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad, klockan 9–16.

Fredag 26 april: Digitalt frukostseminarium klockan 8:30–10:00.

Målgrupp

Folkhälsoveckan 2024 vänder sig i första hand till personer som kan påverka arbetet för barn och ungas hälsa. Du kanske tar beslut i region, kommun eller idéburen verksamhet eller arbetar med verksamhetsutveckling. Naturligtvis är även du som inte arbetar inom de områdena välkommen för att få ökad kunskap.

Program

Frukostseminarier

Måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 8:30–10:00 har vi digitala frukostseminarier, med olika fokus varje dag.

Ingen deltagaravgift tas ut men du behöver anmäla dig för att få länk till seminarierna.

Mer information om programmet för frukostseminarierna.

Konferensen Barn och ungas inflytande

Torsdag 25 april har vi en konferens som Region Värmland och Värmlands idéburna arrangerar tillsammans.

Fokus: Barn och ungas delaktighet och inflytande måste öka.

Tid: Torsdag 25 april klockan 9–16, med incheckning från klockan 8:30.
Plats: Hotel Gustaf Fröding i Karlstad.

Ingen deltagaravgift tas ut men du behöver anmäla dig.

Mer om konferensen

Utdelning av folkhälsopriset

Folkhälsopriset delas ut under regionfullmäktige onsdag 24 april.

Mer om folkhälsopriset

Folkhälsa på Instagram

Veckan efter folkhälsoveckan kan du följa oss på Instagram. 29 april–5 maj berättar vi mer om vad som sker i Värmland för barn och ungas hälsa.

Här hittar du Region Värmlands Instagram.

Kostnad

Ingen deltagaravgift tas ut för varken frukostseminarierna eller konferensen.

Anmälan

Du behöver anmäla dig till både frukostseminarierna och konferensen. Det är samma formulär för både seminarier och konferens.

Sista anmälningsdag för seminarierna: 18 april

Sista anmälningsdag för konferensen: 15 april
Om du anmäler dig till konferensen men uteblir utan att meddela oss debiteras du en avgift på 500 kronor.

Anmäl dig här

Arrangör

Arrangör för frukostseminarierna är Region Värmland. Konferensen genomför vi tillsammans med organisationen Värmlands idéburna.

Kontakt

Kontakt för frågor om anmälan:
asa.henriksen@regionvarmland.se

Kontakt för frågor om folkhälsoveckan:
marika.andersson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad