E-utbildningen Suicidprevention i svensk sjukvård (SPiSS)

Välkommen till en e-utbildning om suicidprevention. Utbildningen ger en bra grund oavsett som du har ett arbete där du möter personer med suicidtankar eller om du är privatperson och vill öka dina kunskaper.

Utbildningen

Utbildningen ska ge ökad kunskap för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Den omfattar tre kurser som ger grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention. Varje kurs tar cirka 30–45 minuter att genomföra och du kan närsomhelst avbryta för att återgå senare. I slutet av varje kurs får du göra ett prov för att testa dina kunskaper.

Utbildningen är framtagen av Region Skåne och vissa uppgifter i utbildningen är hämtade från Skåne. 

Statistik som gäller Värmland hittar du här.

Målgrupp

Utbildningens namn Suicidprevention i svensk sjukvård antyder att den är framtagen för att öka kunskapen hos medarbetare inom hälso- och sjukvård. Den passar även för andra personer som i sitt arbete möter människor med suicidtankar, till exempel inom socialtjänst, hemtjänst, skola, polis, kriminalvård och trossamfund. Även privatpersoner och medlemmar i ideella organisationer är välkomna att ta del av kurserna. 

Ansvarig

E-utbildningen är framtagen av Region Skåne men erbjuds även via Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland. Läs mer om regionala nätverket här. 

Till kurserna

Du hittar e-utbildningen på Region Skånes webbsida.

  • Klicka på länken nedan.
  • Under rubriken För anställda inom andra verksamheter i Skåne hittar du de tre kurserna.

Till e-utbildningen Suicidprevention i svensk sjukvård (SPiSS)

Sidan uppdaterad