Till startsidan

Psykisk hälsa i kristid

Råd och stöd till den som påverkas av en allvarlig händelse.

Uppdrag psykisk hälsa

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har samlat råd och länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristid på webbplatsen Uppdrag psykisk hälsa.

Informationen togs fram under pandemin, men har sedan utvecklats och fyllts på för att kunna vara ett stöd vid olika kriser, nu senast kriget i Ukraina.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid (uppdragpsykiskhalsa.se)

1177.se

På 1177.se finns råd till dig som påverkas av en allvarlig händelse (1177.se).