Till startsidan

Digital läkemedelsrobot vägleder patienter till rätt medicinering

Hur kan en robot hjälpa hemsjukvårdspatienter att ta rätt medicin, i rätt dos vid rätt tidpunkt? I Arvika kommun finns digitala läkemedelsautomater i kommunal hemsjukvård - ett gott exempel på nära vård.

De digitala läkemedelsautomaterna ger vägledning när det är dags att ta läkemedel, både via talade instruktioner, ljudsignaler och genom att visa skriftliga instruktioner på automatens skärm.

Elisabeth Lejroth är sjuksköterska och systemadministratör i Arvika kommun

Elisabeth Lejroth är sjuksköterska och systemadministratör i Arvika kommun och berättar hur de jobbat med att införa de digitala läkemedelsautomaterna.

- Vi ville använda händer där händer behövs och teknik där det är möjligt, säger hon, samtidigt ville vi öka kvalitén på den vård som ges.

2016-2018 var Arvika, Hammarö och Karlstads kommuner med i ett interreg.projekt inom välfärdsteknik och införde då, som en av de första kommunerna i Sverige, digital läkemedelstilldelning,

- Vi hade redan då problem med att rekrytera personal till vården och visste att det skulle bli ett ännu större problem i framtiden. Samtidigt vet vi att många medborgare önskar att få vara självständiga om den möjligheten finns, säger Elisabeth.

Så funkar det

Se hur det fungerar via filmen nedan (YouTube)

Ökas självständighet, säkrare hantering, mindre stress

Att införa läkemedelsrobotarna har skapat många positiva effekter. Det handlar exempelvis om:

  • ökad självständighet hos patienterna,
  • säkrare läkemedelshantering och läkemedel vid rätt tidpunkt,
  • minskade läkemedelsavvikelser,
  • mer luft i planeringen och mindre stress för personalen samt
  • mindre miljöpåverkan i och med minskade resor.

Bättre för både patienter och personal

Den utvärdering som gjordes under teståret gav mycket positiv respons och den kontinuerliga uppföljningen som görs visar på samma resultat. Förändringen har gjort det bättre både för patienter och för personalen.

- Det här är en bra lösning med många positiva aspekter. Det finns en övertro hos många att alla äldre vill och behöver ha fysiska besök för att känna sig trygga, vilket inte alltid stämmer, säger Elisabeth.

Mötte ni något motstånd under arbetets gång?

- Inte mycket och då hanterades det, och hanteras, genom dialog, information och utbildning, avslutar Elisabeth.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?