Region Värmland logga

Utbildning och träning samordnad individuell plan

Region Värmland erbjuder fyra utbildningar om samordnad individuell plan (SIP) som är öppna för alla som enligt lag är skyldiga att upprätta eller medverka i att upprätta en SIP.

Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar inom kommun, region eller i exempelvis friskolor och för privata vårdgivare.

SIP-planen ger en samlad beskrivning av peronens pågående och planerade insatser, från kommun, region och andra aktörer. Arbetssättet skapar tydlighet och överblick och leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster. Genom utbildningarna får du kunskap, och större förståelse av arbetssättet.

Anmälan

Aktuella anmälningar ligger under respektive utbildning.

Fyrkanter med texterna: Grundutbildning, fördjupning, träningstillfälen och tema.

Grundutbildning i samverkan och utskrivningsplanering i Cosmic Link

Datum

Tisdag 26 mars kl 13:30-16:00 via teams. Teamslänk till mötet skickas ut någa dagar innan utbildningstillfället. Sista anmälan 21 mars.

Målgrupp och förkunskaper 

Gäller dig som är nyanställd inom kommun, region eller privat aktör och kommer att arbeta med samverkan, eller har arbetat ett tag men är ny i din roll som samordnare eller bara vill fördjupa dina kunskaper.

Innehåll

  • Genomgång av lagar, rutiner, överenskommelser samt riktlinjer som styr vår samverkan
  • Cosmic Link- används för kommunikation mellan kommun, region samt privata aktörer.
  • Genomgång av flödesprocessen för samverkan

Anmälan

Intern länk för anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) grundutbildning

Extern länk för de som INTE är anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) grundutbildning

Kontaktpersoner

Annika Lind, utvecklingsledare område samverkan Region Värmland.
annika.lind@regionvarmland.se
Tel: 010-8319535

Catarina Löfkvist, utvecklingsledare område samverkan Region Värmland.

catarina.lofkvist@regionvarmland.se

Grundutbildning gällande SIP, gäller för barn och unga, vuxna och äldre.

Datum

Måndag 18 mars kl 13:30 -16:00 via teams. Teamslänk till mötet skickas ut någa dagar innan utbildningstillfället. Sista anmälan 12 mars.

Målgrupp och förkunskaper 

Gäller främst dig som arbetar inom kommun, region eller i privat regi, som kommer att delta i SIP möten eller vara samordningsansvarig för SIP- möten. Förkunskaper i Cosmic Link är önskvärt. Detta erhålls enklast genom den e-learning som finns i Cosmic.

Innehåll

  • Grunderna inför ett SIP möte
  • Genomgång av flödesprocessen för SIP
  • Samordningsansvarig, förberedelser, aktörer, mötesstruktur, kommunikation via Cosmic Link med mera
  • Cosmic Link- används för kommunikation mellan kommun, region samt privata aktörer

Anmälan

Intern länk för anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) grundutbildning

Extern länk för de som INTE är anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) grundutbildning

Kontaktpersoner

Annika Lind, utvecklingsledare område samverkan Region Värmland.
annika.lind@regionvarmland.se
Tel: 010-8319535

Catarina Löfkvist, utvecklingsledare område samverkan Region Värmland.

catarina.lofkvist@regionvarmland.se

Fördjupningsutbildning gällande SIP, vuxna och äldre

Datum

Onsdag 15 maj kl 13:30 -16:00 via teams. Teamslänk till mötet skickas ut några dagar innan utbildningstillfället. Sista anmälan 10 maj.

Innehåll

Fokus är dialog kring patientfall och detaljerad dokumentation av ett SIP-möte utifrån ett av patientfallen.

Målgrupp och förkunskaper

Gäller för dig som tidigare gått grundutbildning SIP eller har goda förkunskaper genom praktiskt tillämpande.

Anmälan

Intern länk för anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) fördjupningsutbildning

Extern länk för de som INTE är anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) fördjupningsutbildning

Kontaktpersoner

Annika Lind, utvecklingsledare område samverkan Region Värmland.
annika.lind@regionvarmland.se
Tel: 010-8319535

Fördjupningsutbildning gällande SIP, barn och unga.
Anmälan görs via regionens utbildningsplattform.

Datum och plats

15 april kl 13.00-16.30, lokal Ritz, Hamngatan 12, Arvika. Sista anmälningsdag är 30 mars.

Innehåll

Utbildningen ger en fördjupad förståelse för hela SIP-processen samt dokumentation. Vi använder oss av personberättelser som underlag för diskussion.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar inom kommun, region eller i privat regi, och som gått grundutbildning SIP eller har goda kunskaper genom praktiskt tillämpande samt kommer att vara ansvarig för SIP-möten samt deltagare i SIP-möten.

ANMÄLAN

Logga in på Region Värmlands utbildningsportal om du är extern personal (kommun samt privata aktörer):

Skapa ett konto vid första inloggningen via länken https://regionvarmland.grade.se/Extern/index.aspx?ReturnUrl=%2fextern

Inloggning om du redan har ett konto i Region Värmlands utbildningsplattform via någon av länkarna nedan

Välj sedan kursen Fördjupningsutbildning gällande SIP för barn och unga

Kontaktpersoner

Sophia Alm, projektledare, Sophia.Alm@regionvarmland.se

Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era behov. Det finns möjlighet att tillsammans med oss planera och efter er verksamhet och målgrupp, utifrån era specifika behov. Träningstillfällen kan vid behov samplaneras med aktuella eller lämpliga samverkanspartners.

Målgrupp

Alla som berörs av arbete med SIP. Gäller alla åldrar, barn, vuxna och äldre, exempelvis medarbetare och ledning inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola och elevhälsa. För både kommun, region och privata aktörer.

Förkunskaper

Grundutbildning SIP eller erfarenhet av SIP.

Innehåll

Vi skräddarsyr upplägget efter era behov, där tidsåtgång och innehåll planeras gemensamt med er.

Till exempel handlar det om praktisk träning i form av rollspel, dialog i mindre grupper med fokus på SIP utifrån olika individberättelser. Anpassade träffar för ledning och styrning kopplat till förutsättningar för SIP och arbete med SIP.

Hela processen av SIP kan vara aktuell men tyngdpunkt läggs på den eller de delar där ni har störst behov.

Kontaktpersoner

Sophia Alm, regional koordinator psykisk hälsa.

sophia.alm@karlstad.se

Annika Lind, utvecklingsledare område samverkan, annika.lind@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad