Till startsidan

Fysioterapeuter

Det finns privata fysioterapeuter som är anslutna till nationella taxan. Den nationella taxan har funnits sedan 1996. Lagen om nationella taxan styr fysioterapeuternas ekonomiska ersättning.

LOF står för lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Lagen kompletteras av förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

Rutinbeskrivningar