Till startsidan

Förfrågningsunderlag vårdval fysioterapi

Här finner du förfrågningsunderlaget som gäller för vårdval fysioterapi.

För att etablera sig inom Region Värmlands valfrihetssystem måste vårdgivaren uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlaget för vårdval fysioterapi består av två delar:

  • Allmänna villkor vid vårdval.
  • Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering.

Förfrågningsunderlag för 2025

Del 1 Allmänna villkor - Krav och kvalitetsbok Vårdval 2025 (pdf) Pdf, 299 kB.

Del 2 Fysioterapi - Krav- och kvalitetsbok Vårdval 2025 (pdf) Pdf, 277 kB.

Bilaga 2 saknar siffror. Fullständiga ekonomiska förutsättning inför 2025 beräknas fastställas under hösten 2024.

Förfrågningsunderlag för 2024

Del 1 Allmänna villkor - Krav och kvalitetsbok Vårdval 2024 (pdf) Pdf, 363 kB.

Del 2 Fysioterapi - Krav- och kvalitetsbok Vårdval 2024 (pdf) Pdf, 246 kB.

Revidering av kommande förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlagen till vårdvalen beslutas årligen av regionfullmäktige. Strävan är att det ska beslutas under juni månad inför nästkommande verksamhetsår.

Förslag på revideringar kan lämnas löpande under året men ska ha kommit in senast vid årsskiftet för att kunna beredas och inarbetas i förfrågningsunderlag inför nästkommande verksamhetsår.

Revideringsförslagen skrivs i mallen revideringsförslag förfrågningsunderlag vårdval (Word) Word, 87 kB.

Revideringsförslagen skickas till vårdvalsenheten

E-post: vardval@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?