Till startsidan

Förfrågningsunderlag vårdval fysioterapi

Här finner du förfrågningsunderlaget som gäller för vårdval fysioterapi.

För att etablera sig inom Region Värmlands valfrihetssystem måste vårdgivaren uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlaget för vårdval fysioterapi består av två delar:

  • Allmänna villkor vid vårdval.
  • Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering.

Förfrågningsunderlag för 2022

Del 1 Allmänna villkor - Krav och kvalitetsbok Vårdval 2022 (pdf) Pdf, 308 kB.

Del 2 Fysioterapi - Krav- och kvalitetsbok Vårdval 2022 (pdf) Pdf, 245 kB.

Förfrågningsunderlag för 2023

Del 1 Allmänna villkor - Krav och kvalitetsbok Vårdval 2023 (pdf) Pdf, 308 kB.

Del 2 Fysioterapi - Krav- och kvalitetsbok Vårdval 2023 (pdf) Pdf, 248 kB.

Uppföljningsplanen och dess kvalitetsindikatorer kommer justeras under året, kopplat till kunskapsstyrningen och primärvårdskvalitet.

  • Bilaga 3 till del 2 Ersättningssystem - Krav och kvalitetsbok fysioterapi 2023 (pdf)

Ekonomisk ersättning för 2023 är inte fastställd ännu, bland annat kan den tillfälliga ersättningen kopplat till statsbidrag och nära vård förändras likaså SAL-tillägget. När den ekonomiska ersättningen är fastställd av Region Värmland uppdateras förfrågningsunderlaget med bilaga 3.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats