Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Region Värmland logga

Rehabiliteringsplan

Information om rehabliteringsplan.

Medicinska bedömningsteam

Under 2017 kommer 3.2 Mnkr att fördelas till de vårdenheter som har ett godkänt arbetande medicinskt bedömningsteam med koordinatorsfunktion, relaterat till antalet listade individer på enheten i åldern 16 - 67 år.

Kvalitetskrav för medicinska bedömningsteam Word, 42 kB.

Kognitiv beteendeterapibehandling och Multimodal rehabilitering - KBT och MMR

Gäller patientgrupper 16 67 år ingående i Rehabiliteringsgarantin.

  • "Intern" MMR (registrerad och utförd vid egen vårdenhet, ev i nära samarbete med extern terapeut: 6 000 kronor

Kvalitetskrav för medicinska bedömningsteam på vårdcentral

Sidan uppdaterad