Till startsidan
Till startsidan

Förfrågningsunderlag för Vårdval vårdcentral

Förfrågningsunderlaget anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom Vårdval i Värmland.

Revidering av kommande förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlagen till vårdvalen beslutas årligen av regionfullmäktige. Strävan är att det ska beslutas i juni månad inför nästkommande verksamhetsår.

Förslag på revideringar kan lämnas löpande under året men ska ha inkommit senast vid årsskiftet för att kunna beredas och inarbetas i förfrågningsunderlag inför nästkommande verksamhetsår.

Revideringsförslagen skrivs i mallen revideringsförslag förfrågningsunderlag vårdval (Word) Word, 136 kB.

Revideringsförslagen skickas till vårdvalsenheten

vardval.vardcentral@regionvarmland.se eller vardval.fysioterapi@regionvarmland.se

Nationella lagar och riktlinjer

Regionplan för Region Värmland

Regionplan för Region Värmland

Bilagor

Övrigt

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats