Till startsidan
Till startsidan

04 03 27 Andningsmuskeltränare (PEP-hjälpmedel)

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. Fysioterapeut/ Leg. Sjukgymnast

Målgrupp:

Barn med akut, kronisk eller med risk för nedsatt andningsfunktion som inte på annat sätt kan bibehålla eller förbättra sin andningsförmåga.

Kriterier:

Funktionsnedsättning som medför nedsatt eller risk för nedsatt andningsfunktion.

Mål med hjälpmedlet:

Förbättra eller bibehålla lungfunktion. Förebygga eller minska lungkomplikationer. Öka aktivitet, delaktighet och vakenhet i vardagen.

Förskrivning av flera:

Ja, vid hygieniska skäl.

Övrigt:

Ett begränsat sortiment kan förskrivas.

Råd i förskrivningsprocessen

Sjukgymnast/fysioterapeut med kunskap och erfarenhet av PEP-hjälpmedel förskriver hjälpmedlet.
Rutiner och instruktioner för användning av PEP-hjälpmedel måste kunna följas av den enskilde eller personal.

Observandum

Risk för uttröttning av andningsmuskulatur, reflux och dysfagi.
Läkemedelspåverkan på andningsfunktion.
Ventiler har bästföredatum.

Utprovning:

Enklaste hjälpmedel i form av PEP-pipa med munstycke provas först (kan ej kokas).

Manometer ska användas vid utprovning och uppföljning för att säkerställa och bedöma resultat.
Bedömning om delegering eller egenvård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats