Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

18 09 04 Pallar och 18 09 07 ståstolar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Ståstolar:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att sätta/resa sig från stol.
Barn med funktionsnedsättning som medför svårigheter att bibehålla stående ställning.

Pallar:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter i ADL-situationer.

Kriterier:

Ståstolar:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att stå/sitta eller där restriktion finns efter
operation/skada/sjukdom och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Pallar:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att sitta självständigt i en ADL-situation

Mål med hjälpmedlet:

Ståstolar:

Möjliggöra avlastat sittande/stående.

Pallar:

Möjliggöra aktivitet och delaktighet i ADL-situationer.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Förskrivare gör en bedömning av barnets situation med tyngdpunkt på dess möjlighet till självständighet vid aktiviteter i hemmet/skola/förflyttning.

Tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare samt ev. personal utreds behovet och mål med pallen/ståstolen.

Pall

I rektangelform eller triangel kan användas med fördel i t ex. på- avklädningssituationer. Den vuxne kan då vid behov sitta bakom barnet för att guida barnet i aktiviteten.

Ståstol

Kan tänkas vara ett alternativ till barn med neuromuskulära sjukdomar. Alternativa lösningar, ex hög pall eller rollator, värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.

Utprovning:

Pall

Tänk på att pall i triangulärform blir något mindre i sittdjupet jmf med den rektangelformade.

Ståstol

Värdera säkerhetsaspekten högt för att undvika tipprisk. Viktigt med tydliga instruktioner om användandet.

Till ståstol finns ett omfattande tillbehörsprogram ex olika typer av sitsar, alternativa sits- och ryggstorlekar, olika hjul, lyftomater, bromsar.

Uppföljning:

Minst en gång per år. Tidigare/oftare då hjälpmedelet är nytt för barnet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats