Till startsidan

18 09 09 Coxitstolar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

  1. Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att bibehålla stående ställning vid hushållsgöromål.
  2. Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att gå.
  3. Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att sätta/resa sig från stol.

Kriterier:

  1. Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att stå och gå vid hushållsgöromål och där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Barnet ska frekvent utföra hushållsgöromål.
  2. Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att självständigt förflytta sig i bostaden med rullstol där arbetsstol kan ersätta eller komplettera manuell rullstol och ge större utrymme för aktivitet.
  3. Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att sätta/resa sig från stol och det finns behov av kontinuerligt stöd för att komma ner i sittande och åter upp i stående.
  4. En elektriskt höj- och sänkbar arbetsstol kan förskrivas när barnet inte kan tillgodogöra sig en arbetsstol med gasfjäder pga svårighet att klara sänkning/höjning med reglage och tyngdöverföring framåt.

Mål med hjälpmedlet:

  1. Möjliggöra en ökad/bibehållen aktivitetsförmåga vid hushållsgöromål.
  2. Möjliggöra att förflytta sig i bostaden.
  3. Möjliggöra att självständigt sätta/resa sig.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt: