12 03 16 Gånghjälpmedel med flera stödben

Text

Nivå:

2b, 2c

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeutGäller gåbock.
LeLeg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång, då behovet av stöd eller avlastning inte kan tillgodoses med armbågskrycka.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera:

Ja, parvis

Övrigt:

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedöm behov av modell, fast eller justerbar höjd, brukarvikt.

Utprovning

Vid höjdinställning ska brukaren stå rak med avslappnade axlar och handgreppets ovansida i jämnhöjd med processus styloideus (knölen på handledens lillfingersida).

Tänk på val av skor.

Informera brukaren om hjälpmedlets användning, t ex gångteknik. Påpeka att alla stödpunkterna ska belastas vid gång.

Obs! Vissa av dessa hjälpmedel kan vara olämpliga att använda vid trappgång.

Informera brukaren om behov av att regelbundet kontrollera förslitning av doppsko.

Uppföljning

Uppföljning vid behov.

Sidan uppdaterad