Sesam 2

Sesam 2 är ett verksamhetssystem för hantering av hjälpmedel.

Här sker hela kedjan från att söka fram aktuellt hjälpmedel och beställning till inköp och fakturering. Andra funktioner i Sesam 2 är exempelvis hantering av arbetsordrar och ta fram statistik. De flesta förskrivare beställer och förskriver i den webbaserade beställningsportalen Visma webSesam och sen sker den fortsatta hanteringen i Sesam 2.

Behörighet

För att få tillgång till systemet måste närmast ansvarig chef skicka in en ansökan om licens.

Releasenotes

Ta del av releasenotes som beskriver vilka förändringar och förbättringar som gjorts i systemet.

Reservrutin

Enligt Region Värmlands regionala beredskapsplan ska verksamheterna ha en reservrutin för att minska de verksamhesstörande effekterna vid oplanerade driftavbrott.

Krisberedskap vid oplanerade driftavbrott Sesam 2, webSesam och Visma webSesam

Support, frågor och licenser

E-post: sesamsystem@regionvarmland.se.

Inköp av hjälpmedel

Susanne Björlin Norberg
Telefon: 010-831 71 57
E-post: susanne.bjorlin.norberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad