Till startsidan

Visma WebSesam

Visma WebSesam är ett användarvänligt, webbaserat system där förskrivarnas alla beställningar och arbetsorder går via Sesam2.

Visma webSesam är en beställningsportal för förskrivare. Med Visma webSesam kan förskrivare ute i olika verksamheter registrera förskrivningar, söka artiklar, hantera egna förråd och se vilka hjälpmedel en brukare har. Det finns många ytterligare funktioner som underlättar förskrivarens vardag.

Förenklar vardagsarbetet

När förskrivare själva hittar rätt artikel, tillbehör och reservdelar blir orderregistreringen både enklare och korrekt. Genom tillgång till uppdaterad lagerinformation minskar handläggningstiden och patient får sina hjälpmedel snabbare.

Genom fullständig integration med Sesam2 får förskrivarna tillgång till patientinformation, artikelsök och uppdaterade leveransbesked och mycket mer.

Säkerhet och sekretess

För att få tillgång till systemet måste ansvarig chef skicka in en ansökan om licens. Blankett och instruktion finns under "Relaterade dokument".

Instruktioner

Utbildning

Går gärna vår digitala utbildning i Visma WebSesam. Den vänder sig till nya och gamla förskrivare och tekniker.

Hjälpmedelsservices digitala utbildningar

Support, frågor och licenser

Skicka dina ärenden till sesamsystem@regionvarmland.se.