Till startsidan

WebSesam

WebSesam är en äldre version av Visma webSesam och kommer endast att finnas kvar under en begränsad tid. 

Logga in i WebSesam

Övriga ärenden

Använd alltid Visma webSesam i första hand.

Kontakt

Terese Alexandersson
Hjälpmedelsstrateg
Telefon: 010-831 85 97
terese.alexandersson@regionvarmland.se

Britt-Marie Jakobsson
Hjälpmedelsstrateg
Telefon: 010-831 70 82
britt-marie.a.jakobsson@regionvarmland.se

Susanne Norberg
Inköpare
Telefon: 010-831 71 57
susanne.bjorlin.norberg@regionvarmland.se