Till startsidan

Visma WebSesam

Visma WebSesam är ett användarvänligt, webbaserat system där förskrivarnas alla beställningar och arbetsorder går via Sesam2.

Visma webSesam är en beställningsportal för förskrivare. Med Visma webSesam kan förskrivare ute i olika verksamheter registrera förskrivningar, söka artiklar, hantera egna förråd och se vilka hjälpmedel en brukare har. Det finns många ytterligare funktioner som underlättar förskrivarens vardag.

Förenklar vardagsarbetet

När förskrivare själva hittar rätt artikel, tillbehör och reservdelar blir orderregistreringen både enklare och korrekt. Genom tillgång till uppdaterad lagerinformation minskar handläggningstiden och patient får sina hjälpmedel snabbare.

Genom fullständig integration med Sesam2 får förskrivarna tillgång till patientinformation, artikelsök och uppdaterade leveransbesked och mycket mer.

Säkerhet och sekretess

För att få tillgång till systemet måste ansvarig chef skicka in en ansökan om licens. Blankett och instruktion finns under "Relaterade dokument".

Instruktioner

Releasenotes

Ta del av releasenotes som beskriver vilka förändringar och förbättringar som gjorts i systemet.

Utbildning

Går gärna vår digitala utbildning i Visma WebSesam. Den vänder sig till nya och gamla förskrivare och tekniker.

Hjälpmedelsservices digitala utbildningar

Reservrutin

Enligt Region Värmlands regionala beredskapsplan ska verksamheterna ha en reservrutin för att minska de verksamhesstörande effekterna vid oplanerade driftavbrott.

Krisberedskap vid oplanerade driftavbrott Sesam 2, webSesam och Visma webSesam

Support, frågor och licenser

E-post: sesamsystem@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?