Till startsidan

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Här hittar du information angående upphandling, kostnads- och ansvarsfördelning för förskrivning av hjälpmedel för inkontinens och urinretention för Region Värmland och kommun.

Inkontinenshjälpmedel ingår sedan 2013 i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.

Kostnadfördelning

Statsbidraget, 86 kronor per invånare, baseras på invånarantalet i länet och gäller för personer i ordinärt boende. Region Värmland och kommuner fördelar bidraget enligt gällande avtal och fördelningsnyckel procentuellt.

Ansvarsfördelning

Region Värmland

Region Värmland ansvarar för förskrivning:

  • Till personer som själva eller tillsammans med någon kan ta sig till närmaste distriktsköterskemottagning, vårdcentral eller specialistklinik.
  • Till personer som tillhör LSS och bor i ordinärt boende. LSS i form av personlig assistent. Detta gäller oberoende om personen har privat personlig assistans eller inte.
  • Till personer som tillhör LSS och stadigvarande bor i olika gruppboende och inte har hemsjukvård.

Vid korttidsvistelse förskriver ordinarie verksamhet, region eller kommun, skydd tas med till korttidsboendet.

Asylsökande

Enheten för Asyl- och flyktingsfrågor på Region Värmland administrerar kostnaderna för asylsökande i Värmland. Före förskrivning av hjälpmedel ska betalningsansvaret vara klarlagt, läs mer på Rätt att få inkontinenshjälpmedel.

MMC-patienter

Det finns i Värmland ett team med olika yrkesgrupper som arbetar med frågor och omhändertagande av MMC-patienter som går från barn till vuxen. Om du förskriver inkontinensartiklar till MMC-patienter, kontrollera att patienten har en kontakt med uroterapeut.

Kommuner

Kommunerna ansvarar för förskrivning:

  • Till personer i särskilt boende.
  • Till personer som tillhör LSS och stadigvarande bor i olika gruppboende och har hemsjukvård.
  • Till personer i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården.

Vid korttidsvistelse förskriver ordinarie verksamhet, region eller kommun, skydd tas med till korttidsboendet.