Region Värmland logga

Förskriva inkontinenshjälpmedel

Samlat stöd för dig som förskriver inkontinenshjälpmedel i Värmland.

Guide förskrivningsstöd

Du förskriver hjälpmedel i Guide.

Inloggning

Logga in i beställningssystemet Guide (guide.onemed.com)

Kundsupport

Guides kundservice: 031-706 30 75
E-post: kundservice.guide@onemed.com

Förskrivningsrätt, ansvarsfördelning och kostnader

Nedan beskrivs vem som kan bli förskrivare, hur du går tillväga för att ansöka om förskrivningsrätt och få åtkomst till förskrivningsstödet Guide.

Yrken som kan få förskrivningsrätt

 • Legitimerad läkare
 • Distriktsköterska
 • Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildning och kompetens avgör

Region Värmlands policy är att du som förskriver har en godkänd förskrivarutbildning inom blåsdysfunktion och inkontinensvård om 7,5 högskolepoäng. 

Chef beslutar

Verksamhetschef/enhetschef eller medicinskt ansvarig avgör om du får bli förskrivare. Beslutet baseras på din utbildning och kompetens. 

Mer om förskrivningsrätt (vardhandboken.se)

Ansök om förskrivningsrätt och åtkomst till system

Hur du ansöker avgörs av din anställning.

Så här gör du om du är anställd av Region Värmland
 1. Fyll i ansökan om andvändarkonto i Guide (pdf) Pdf, 167 kB.
  I ansökan anger du ditt HSA-id. Du hittar ditt id-nummer i test.siths.se
  Observera att du inte behöver ange ditt personnummer eller beställarkundnummer i din ansökan. 
 2. Be din verksamhetschef/enhetschef att godkänna din ansökan. 
 3. Ifylld och underskriven ansökningsblankett skickas via internpost eller e-post.
  Internpost

  Isabell Hassel
  Regionens hus
  Patientsäkerhetscentrum
  E-post

  Scannad ansökan skickas till: isabell.hassel@regionvarmland.se.
 4. Om din ansökan blir godkänd får du ett mejl från Onemed med inloggningsuppgifter och instruktioner om hur använder Guide.
Så här gör du om du är anställd inom kommun
 1. Om du är anställd av Karlstads kommun beställer kommunens inkontinensansvarig din behörighet till Guide efter godkänt kunskapstest.
  För dig som är anställd hos annan kommun än Karlstad beställer medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) din behörighet. Beställningen skickas till Onemed
 2. För dig som beställer behörighet:
  Kontakta Onmeds kundservice (onemed.se)
 3. Om din ansökan blir godkänd får du ett mejl från Onemed med inloggningsuppgifter och instruktioner om hur använder Guide.
Så här gör du om du är privat vårdgivare

Om du är privat vårdgivare måste du ha ett uppdrag från region eller kommun för att bli förskrivare. Du kan då förskriva inkontinenshjälpmedel till patienter via regionens upphandlingsavtal.

Vårdgivare i regionen

Regionanställda ansvarar för förskrivning till:

 • Patienter som själva eller tillsammans med någon kan ta sig till närmaste distriktsköterskemottagning, vårdcentral eller specialistklinik.
 • Patienter som tillhör LSS och bor i ordinärt boende (LSS i form av personlig assistent). Detta gäller oberoende om patienten har privat personlig assistans eller inte.
 • Patienter som tillhör LSS och bor i gruppboende och som inte har hemsjukvård.

Vid korttidsvistelse förskriver ordinarie verksamhet, region eller kommun. Hjälpmedel tas med till korttidsboendet.

Vårdgivare inom kommun

Kommunerna ansvarar för förskrivning till:

 • Patienter i särskilt boende.
 • Patienter som tillhör LSS och bor i gruppboende och har hemsjukvård.
 • Patienter i eget boende som är inskrivna i hemsjukvården.

Vid korttidsvistelse förskriver ordinarie verksamhet, region eller kommun. Hjälpmedel tas med till korttidsboendet.

Anvsar för asylsökande och MMC-patienter

Asylsökande: Region Värmlands enhet för asyl- och flyktingsfrågor administrerar kostnader för asylsökande i Värmland.

Före förskrivning av hjälpmedel ska betalningsansvaret vara klarlagt.

MMC-patienter: Kontrollera att patienten har en kontakt med uroterapeut innan du förskriver hjälpmedel till MMC-patienter.

Du som förskriver inkontinenshjälpmedel i Värmland ska:

 • Ansvara för att rätt hjälpmedel förskrivs till rätt person, i rätt mängd och till rätt pris.
 • Bedöma behovet av kostnadsfria hjälpmedel.
 • Initiera utredning och eventuell annan kompletterande behandling.
 • Dokumentera ordination och användning av hjälpmedel i patientens journal.
 • Göra en individuell utprovning och anpassa resultatet.
 • Ha kunskap om upphandlade produkter.
 • Välja kostnadseffektivt vid utprovning och användandning av hjälpmedel.
 • Instruera patienten om hur hjälpmedel ska användas.
 • Följa upp att patienten använder hjälpmedelet på ett korrekt sätt.

Om du byter tjänst upphör din förskrivningsrätt. Gör en ny ansökan om du forsatt ska ha förskrivningsrätt.

Statsbidraget, 86 kronor per invånare, baseras på invånarantalet i länet och gäller för personer i ordinärt boende.

Region Värmland och kommuner fördelar bidraget enligt gällande avtal och fördelningsnyckel procentuellt.

Sidan uppdaterad