Till startsidan

Författningar

Regelverk och lagar som styr förskrivningsprocessen och ortopedtekniska hjälpmedel.

Regelverk som styr förskrivningsprocessen

 • SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • SFS 2017:80 Hälso- och sjukvårdsförordningen
 • SFS 2014:821 Patientlagen
 • SFS 2008:355 Patientdatalagen
 • SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen
 • SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter
 • SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska produkter
 • SFS 1992:18 Produktansvarslag
 • SFS 2016:1145 Lag om offentlig upphandling (LOU)
 • SFS 2004:451 Produktsäkerhetslagen
 • SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården
 • SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och
 • sjukvården och SOSFS 2013:6 Ändring i denna lag
 • SOSFS 2005:28 och SOSFS 2013:3 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
 • SOSFS 2007:10 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
 • LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?