Till startsidan
Till startsidan

Förskrivningsprocessen

Processen omfattar de moment som krävs för en objektiv och professionell bedömning av behov, utprovning av lämpligt hjälpmedel, information om hjälpmedlet i kombination med inträning för optimalt utnyttjande samt avslutningsvis uppföljning för att kontrollera resultatet. Allt ska dokumenteras i patientens journal.

Förskrivningsprocessen

  • Bedöma behov av insatser - Förskrivaren bedömer de behov som personen med funktionsnedsättning har, vilket eller vilka hjälpmedel som motsvarar behoven och övriga åtgärder som kan vara möjliga.
  • Prova ut, anpassa och välja lämplig specifikt produkt - Hjälpmedlet provas ut, anpassas och lämplig specifik produkt väljs ut. Hjälpmedlet förskrivs.
  • Specialanpassa, initiera och utfärda anvisning vid behov - Förskrivaren bedömer de behov som personen med funktionsnedsättning har, vilket eller vilka hjälpmedel som motsvarar behoven och övriga åtgärder som kan vara möjliga.
  • Instruera, träna och informera - Förskrivaren instruerar, tränar och informerar den som ska använda hjälpmedlet liksom dennes, närstående och/eller kontaktperson för personal om hjälpmedlets användning och säkerhet före och under användningen.
  • Följa upp och utvärdera funktion och nytta - Förskrivaren följer upp och utvärderar funktion och nytta (SOSFS 2008:1) [5].
  • Förskrivningens varaktighet - Förskrivaren bedömer om behovet är tillfälligt eller varaktigt. Vid tillfälligt behov sker förskrivningen tidsbegränsat och följs därefter upp av förskrivaren eller den som övertagit ansvaret för vården.

Stöd vid bedömningen av uppföljning

Hjälpmedlet innebär sannolikt:

0 - Ingen risk för tillbud i samband med användning.
1- Liten risk för tillbud vid användning.
2 - Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning som kan orsaka personskada.
3 - Betydande risk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada.

Riskanalys 0-1: Hjälpmedelsärendet kan avslutas. Inget behov av uppföljning. Brukaren informeras om vart man vänder sig vid förändrat/förnyat behov.
Riskanalys 2: Förskrivaren bör vara observant för behov av återkommande uppföljning
Riskanalys 3: Förskrivaren ska alltid planera för återkommande uppföljning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats