Till startsidan
Till startsidan

Ordnat införande

Nya hjälpmedel inom sortimentsområdet ska bedömas utifrån ett ordnat införande som är ett arbetssätt för bedömning av ny medicinsk teknik och metoder. Syftet är att skapa förutsättningar för en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig process och gäller all ny teknik och alla nya metoder som verksamheter anser införa.

Processen beskrivs så här:

  1. Sjukhusbiblioteket gör en första beredning av ärendet.
  2. Arbetsgruppen för ordnat införande fortsätter beredningen och tar fram beslutsunderlag.
  3. Biblioteket färdigställer rapporten.
  4. Kunskapsstyrningsrådet rekommenderar.

 

Processen ska inte överstiga 60 dagar och kunskapsstyrningsrådets beslut handlar enbart om att rekommendera införande eller ej.

Ekonomiska konsekvenser beslutas i linjeorganisationen och inköp ska alltid göras med stöd av upphandlingsenheten. Processen behöver inte följas när en ny produkt som ersätter hjälpmedel med samma tänkta effekt eller där det sistnämnda uppfyller motsvarande krav.

Upphandling

Upphandling ska dock alltid ske med stöd av upphandlingsenheten både för kostnadseffektivitet men även för likartat sortiment inom regionen. Hjälpmedel som tidigare inte ingått i sortimentsförteckningen ska bedömas i styrgruppen samt följa processen för ordnat införande. Inom ramen för budget kan inte nya hjälpmedel tas in om inte revidering sker av tidigare sortiment och något tas bort från sortimentsförteckningen och därmed skapar ekonomiskt utrymme för nytt hjälpmedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats