Till startsidan

Provtagningsanvisningar

I anvisningarna får du vägledning om hur du förbereder patienten inför provtagning, hur ett prov ska tas och hur du ska hantera provet inför transport till laboratoriet.

Provtagningsanvisningar

Provtagningsinformation som till exempel allmänna anvisningar, rätt etikett på rätt sätt och rörordning är publicerad till höger på webbsidan.

Provtagningsanvisningar (vidaextern.liv.se)

Anvisningens innehåll för analyser och undersökningar som utförs av oss

Titel/beställningsnamn, sökord/synonymer, laboratoriedisciplin samt status ackrediterad/kvalitetssäkrad.

Relevanta rubriker i följande lista används till varje analys/undersökning.

 • Provtagningsmaterial
 • Remiss
 • Remissuppgifter
 • Provtagning
 • Provhantering
 • Fixering
 • Markering av preparat
 • Förvaring och transport
 • Förväntad svarstid
 • Indikation
 • Medicinsk bakgrund
 • Tolkningsstöd
 • Biobanksinformation
 • NPU-kod
 • Övrigt
 • Endast för laboratoriet (t.ex. analyskod, spädningsvätska till kapillärprov)

Anvisningens innehåll för analyser som utförs av externa laboratorier

Titel/beställningsnamn, sökord/synonymer, laboratoriedisciplin samt Extern analys.

Rubriker

 • Remiss (namn på utförande laboratorium)
 • Provtagning och provhantering (länk till utförande laboratoriums anvisningar och webbsida) samt texten: För att provet ska skickas till annat laboratorium än det/de rekommenderade krävs en medicinsk motivering.
 • Övrigt