Region Värmland logga

Remisser

Här hittar du våra remisser när du behöver en pappersutskrift för att göra en beställning till laboratoriemedicin.

Vanligtvis görs en elektronisk beställning till laboratoriet men i vissa fall och i vissa situationer behövs en pappersutskrift.

Den här sidan finns för dig som inte har Cosmic eller för att remissen inte finns i Cosmic.

Remisserna finns för utskrift under varje laboratoriedisciplin. Behöver du en remiss till Antikoagulationsmottagningen går du till AK-mottagningens sida.

Var uppmärksam på att du kan fylla i vissa av remisserna direkt i datorn innan du skriver ut den.

Krav på remissuppgifter

Både generella och specifika remissuppgifter beskrivs i Provtagning och provhantering - allmänna anvisningar (pdf på vidaextern.liv.se).

Externa analyser

Det är viktigt att använda rätt laboratoriums remiss. Det framgår av provtagningsanvisningen vilket laboratorium provet skickas till. Klicka på länken till deras anvisningar och remisser. Leta upp den analys eller undersökning du söker på sidan Provtagningsanvisningar.

Sidan uppdaterad