Till startsidan

Remisser för klinisk patologi

Våra remisstyper finns för utskrift här. Det finns även möjlighet att fylla i PAD-remissen (patologi & cytologi) "direkt i datorn".

Vanligtvis görs en elektronisk beställning till laboratoriet men i vissa fall och i vissa situationer behövs en pappersutskrift.

Den här sidan finns för dig som inte har Cosmic eller för att remissen inte finns i Cosmic.

OBS! Inga remisser får skickas via e-post.

Har du frågor ring 010-839 12 00.