Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Region Värmland logga

Studieservice

Laboratoriemedicin hjälper till med hantering, preparering, utsökning och analys av forskningsprover.

Om ett forskningsprojekt eller klinisk prövning planerar att använda prov kan laboratoriemedicin Värmland i samarbete med Värmland biobank erbjuda rådgivning gällande exempelvis hantering, preparering, utsökning och analys av prov, läs mer här hur du går tillväga.

Kontaktinformation

Klinisk kemi

Åsa Persson
Biomedicinsk analytiker
010-831 63 66
072-468 48 65
asa.persson@regionvarmland.se

Klinisk patologi

Margareta Eriksson
Biomedicinsk analytiker
010-839 11 96
070-217 02 77
margareta.m.eriksson@regionvarmland.se

Klinisk mikrobiologi

Annica Lindow
Biomedicinsk analytiker
010-839 16 33
070-258 26 47
annica.lindow@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad