Region Värmland logga

Produktinformation licensläkemedel

Här hittar du produktinformation (SPC) för licensläkemedel som Region Värmland har regionövergripande generell licens för samt licensläkemedel som hänvisas till i restmeddelanden och meddelanden om utgående vara.

Eftersom ett licensläkemedel inte är godkänt i Sverige finns ingen svensk bipacksedel i förpackningen. Den som förskriver licensläkemedlet ansvarar för att patienten får den information som behövs.

Sidan uppdaterad