Till startsidan

Fågelinfluensa, H5N1

Fågelinfluensa (H5N1) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom. 

Humana fall av fågelinfluensa H7N9 diagnosticerades för första gången i sydöstra Kina i mars 2013. Totalt antal rapporterade humana fall av H7N9 är nu 568 varav 204 (36%) avlidit (ECDC 150211). Utbrottet verkar uppvisa en säsongsvariation med störst antal fall under januari –mars och endast sporadiska fall under sommaren. 

Till skillnad från fågelinfluensa H5N1 är H7N9 lågpatogen för fåglar, det vill säga fåglar behöver inte ha symtom när de är infekterade. Reservoar och smittvägar är inte helt klarlagda, men viruset har återfunnits hos höns, ankor, gäss och duvor i Kina inklusive Hongkong. Majoriteten av personer som diagnosticerats har haft fågelkontakt och besök på fågelmarknader har betonats som riskfaktor. Enstaka möjliga familjekluster finns beskrivna men smitta mellan människor bedöms vara mycket ovanligt. Symtom hos humana fall har varit influensaliknande sjukdom med allvarlig luftvägsinfektion. 

Under 2014 har enstaka fall av fågelinfluensa H10N8 och H5N6 rapporterats från Kina. Det är första gången dessa typer av fågelinfluensa rapporteras hos människor. 

Sporadiska humana fall av fågelinfluensa H5N1, som cirkulerar sedan många år tillbaka, inträffar fortfarande i Sydostasien, i bland annat Kina, Kambodja, Vietnam och Egypten. Just Egypten har rapporterat en ökning av antalet fall av H5N1 under dec 2014-febr 2015, dock inte från turistområden. 

Folkhälsomyndigheten och ECDC rekommenderar resenärer till aktuella områden att undvika fågelkontakt och besök på fågelmarknader. Det är mycket ovanligt att turister smittas, men det kan förekomma. I januari 2014 diagnosticerades ett importfall av fågelinfluensa H5N1 hos en kanadensisk patient som hade varit i Peking, och i januari 2015 hade Kanada två importfall av H7N9 efter en resa till Kina. Ett exportfall av H7N9 hos en kinesisk resenär har också diagnosticerats i Malaysia under 2014. 

När ska fågelinfluensa misstänkas? 

Personer som söker vård med allvarliga luftvägssymtom inom 10 dagar från vistelse i område där fågelinfluensa förekommer bör bedömas av infektionsläkare. Kontakta infektionsbakjouren på Centralsjukhuset Karlstad, telefon växel 010-831 50 00

Klinisk anmälan

För tillfället är endast A/H5N1 upptagen i smittskyddslagen, men även andra typer bör anmälas. 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats