Till startsidan

Legionellainfektion

Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om legionella och hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Angeläget att försöka få ett nedre luftvägsprov! Diskutera med infektionsläkare.
  • Förhållningsregler: Nej, smittar inte från människa till människa.
  • Smittspårning: Inkubationstid 2–14 dagar. Vad kan vara smittkälla? Se exempel i smittskyddsblad för läkare. Om patienten har vårdats inom slutenvård eller på särskilt boende inom inkubationstiden och därmed skulle kunna vara smittad där, kontakta Smittskydd Värmland.
  • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland. Misstänkt vattenaerosolexponering? Trädgårdsarbete och jordexponering? Vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum. Ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.
  • Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Eftersom legionella är en objektburen smitta utreds smittkällan av miljö- och hälsoskyddsinspektör i aktuell kommun i samarbete med Smittskydd Värmland.

Smittskyddsblad 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Klinisk anmälan bör innehålla: 

  • insjukningsdatum
  • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
  • vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum
  • eventuell misstanke om smittkälla. Vattenaerosol? Trädgårdsarbete? Jordhantering?
  • ange gärna om nedre luftvägsprov är taget. 

Smittspårning

Smittspårning av närkontakter är inte aktuellt. Smittspårning görs för att finna en objektburen smittkälla, såsom vatten eller jord. Detta sker i samarbete mellan Miljö-och hälsoskyddskontor och Smittskydd Värmland, med hjälp av den information behandlande läkare ger.

Lokal rutin

Legionella, förebyggande rutin Pdf, 152 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats