Till startsidan

Vårdhygien

Vårdhygien har en rådgivande funktion för all regional och kommunal vård och omsorg. Vårdhygiens främsta uppgift är att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att förebygga smittspridning genom rådgivning, utbildning och riktlinjer.

God hygienisk standard

I hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen finns ett uttalat krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. God hygienisk standard innebär att lokaler, utrustning, organisering och planering av verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt. Detta innefattar väl utformade lokaler, god och regelbunden städning och ett förebyggande arbete för att förhindra vårdrelaterade infektioner.

Svensk förening för vårdhygien

Svensk förening för vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse för förebyggande av hälso-, sjuk- och tandvårdsrelaterade infektioner, för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom hälso-, sjuk-, tandvård och veterinärmedicin, samt för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk. 

Här hittar du dokument som är utarbetade för kommunal vård och omsorg.

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats