Till startsidan
  • En beskrivande text för bilden
Stramas app
Stramas app Nationella terapirekommendationer.
Regnbågshäftet
Regnbågshäftet Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård.
Vårdrutiner
Vårdrutiner Antibiotikaprofylax och blododling före antibiotikabehandling.
Strama quiz
Strama quiz Testa dina kunskaper om antibiotikaförskrivning.
10-punktsprogram Svensk strategi för att minska resistens mot antibiotika.
Antibiotikasmart Sverige Ett samhälle där alla bidrar till att antibiotika fungerar och fortsätter rädda liv.
Statistik Sammanställningar av antibiotikaförsäljningen och antibiotikaresistens.
Utbildning Rekommenderade utbildningar om antibiotikaresistens.
Informationsmaterial Informationsmaterial om antibiotikaresistens.