Region Värmland logga

Kortvarig sjukdomsbehandling

Ibland kan tandvård vara en viktig del av en sjukdomsbehandling. S-tandvård täcker kostnaderna för tandvård som har direkt samband med vissa sjukdomstillstånd.

Tandvårdsstödet kallas S-tandvård

En läkare bedömer om tandvård måste ingå i sjukdomsbehandlingen och remitterar i så fall till tandläkare. Tandläkaren eller tandhygienisten undersöker och gör en behandlingsplan och skickar sedan en ansökan om tandvårdsstöd till Region Värmland, Tandvård särskilda grupper. 

Tandvårdsstödet gäller till exempel vid:

 • Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning. 
 • Tandvårdsbehandling till följd av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet. 
 • Tandvårdsbehandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall. 
 • Tandvårdsbehandling på patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav. 
 • Tandvårdsbehandling på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan. 
 • Tandvård på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom. 
 • Tandvårdsbehandling på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller halsregionen. 
 • Utredning av långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregion, orofaciala smärtsyndrom. 
 • Tandvård på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné. 
 • Behandling vid extrem tandvårdsrädsla. 
 • Tandvårdsbehandling på patienter som får fyllningar utbytta på grund av avvikande reaktioner mot dentala material. 
 • Tandvård till patienter som får fyllningar utbytta som led i medicinsk rehabilitering i samband med långvariga sjukdomssymtom. 
 • Bettrehabilitering på grund av frätskador på tänder som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom.

Sidan uppdaterad