Till startsidan
Illustration med texten: Från isolerade vård och omsorgsinsatser.

Samordning och samverkan

För att vård och stöd ska kunna samordnas utifrån individens behov och resurser behöver vi arbeta mer tillsammans, som ett gemensamt system, inte som enskilda enheter, verksamheter och organisationer. Att gå från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus är en av omställningarna vi måste göra för att nå en mer nära vård.

Nära vård kräver nära samverkan - samarbete i norra Värmland

I norra Värmland har en ny styrgrupp startat. Den heter ”Nära vård kräver nära samverkan”.

Så jobbar Malin, samordnande sjuksköterska Hagfors Ekshärad

På Vårdcentralen Hagfors Ekhärad har man jobbat i nära-vård-anda länge, och att begreppet nu blivit etablerat upplevs som en bekräftelse.
Så gör arbetet skillnad för patienterna

Hagfors kommun jobbar över organisationsgränser i suicidförebyggande arbete

Maria Persson, socialchef i Hagfors kommun berättar om hur Hagfors kommun jobbar tillsammans med andra organisationer och verksamheter över organisationsgränser för att ta fram en handlingsplan för suicidförebyggande arbete.

Samverkan ger tryggare patienter och snabbare vård i norra Värmland

En ökad samverkan mellan enheter och organisationer i norra Värmland ger positiva effekter, både för invånarna och för personalen. Här resonerar representanter från region och kommun om fördelarna med samverkan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats