Till startsidan

Nära vård kräver nära samverkan - samarbete i norra Värmland

I norra Värmland har en ny styrgrupp startat. Den heter ”Nära vård kräver nära samverkan”.

Gruppen består av enhetscheferna inom allmänmedicin och vid den psykiatriska öppenvården, verksamhetsutvecklare och verksamhetschefer på Torsby sjukhus, HR och controller på Torsby sjukhus samt sjukhuschefen.

- Just nu inventerar vi vilka aktiviteter vi behöver samverka runt på ett bättre sätt internt, säger Annika Dahlgren, verksamhetschef på vårdcentralsområde norra Värmland. Utifrån olika ämnen tänker vi oss att starta arbetsgrupper och plocka ”en sak i taget” för att sakta men säkert jobba ihop oss.

Två halvdagar där läkare pratar nära vård

Den första aktiviteten är två halvdagar där alla läkare i norra Värmland bjudits in för att prata nära vård.

- Vi kommer då att presentera vad nära vård är samt gruppvis diskutera kring några case, säger Annika. Våra samordnande sjuksköterskor deltar också vid dessa tillfällen och vi tittar närmare på en av de saker som vi redan nu gör och som verkligen fungerar bra - samverkan mellan funktionerna utskrivningssamordnare på sjukhus och samordnande sjuksköterska på vårdcentral.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?