Till startsidan

Vem erbjuds vaccination mot TBE?

Personer som bor eller vistas mycket i ett riskområde bör vaccinera sig mot TBE. I Sverige finns TBE framför allt i södra och mellersta Sverige. Utomlands finns viruset i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

Barn kan bli vaccinerade mot TBE från ett års ålder även om det förefaller vara mer ovanligt att dessa yngre barn insjuknar. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än äldre barn och vuxna. I Värmland har inget barn under 3 års ålder med TBE rapporterats de senaste 15 åren.

Vaccination mot fästingburet encefalitvirus TBE bör undvikas under graviditet. Det saknas studier men det har hittills inte framkommit något som tyder på att vaccinet skulle skada fostret.

Amning utgör inget hinder för vaccination. Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg eftersom det är ett inaktiverat vaccin.

Personer med nedsatt immunförsvar kan behöva ta en extra dos vaccin och följer då vaccinationsschema för personer som har fyllt femtio år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?