Region Värmland logga

Jobba med oss på medicinkliniken

Vi förser den värmländska befolkningen med både akut och planerad internmedicinsk hälso- och sjukvård. Vi tar hand om patienter med olika sjukdomar och patienter som kommer till akutmottagningen.

Vårdpersonal har ögonkontakt och stöttar patient.

Vi finns på Centralsjukhuset i Karlstad. Vi bedriver öppenvård alla dagar utom lördagar och röda dagar. Slutenvården är däremot tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Allmän- och specialistkompetens

Vi behandlar patienter som blivit omhändertagna på sjukhusens olika medicinavdelningar och akutmottagningar. Den internmedicinska vården är specialister på reumatism, lungsjukdomar och allergi, endokrinologi och diabetes, mag- och tarmkanalen, blodsjukdomar och sjukdomar som är kopplade till åldrandet och äldrepsykiatri.

Akuta fall och jourläkare

Förutom ovanstående specialistområden behandlar vi patienter när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar, nervsystemet, njursjukdomar och infektionssjukdomar. Jourläkare finns tillgängliga för patienter hela eller delar av dygnet, patienter fortsätter oftast att utredas inom annat område än internmedicin beroende på vad patienten har för sjukdom. Internmedicin fungerar exempelvis som handläggare av sömnapné som sker inom lungmedicin i samarbete med öron- näs- och hals och specialistmödravården, där medicinkliniken samarbetar med kvinnosjukvården.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

1177.se finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.

Sidan uppdaterad