Region Värmland logga

Jobba med oss på Regionfastigheter

Vi på Regionfastigheter ser till att Region Värmlands verksamheter har ändamålsenliga lokaler.

Konsthandläggare hänger upp en tavla.

Genom den dagliga driften och bygg-, installations- och anpassningsprojekt förvaltar och stärker vi fastigheternas långsiktiga värde.

Genom att använda avancerad teknik, konstnärlig gestaltning och fokus på hållbarhetsfrågor ser vi till att de inre och yttre vistelsemiljöerna bidrar till trygghet, välbefinnande och förtroende.

Här kan du läsa mer om regionfastigheters organisation.

Sidan uppdaterad