Region Värmland logga

Biomedicinsk analytiker (BMA)

En biomedicinsk analytiker är specialist på undersöknings- och analysmetoder. Som biomedicinsk analytiker kan du jobba både patientnära och/eller med prover och olika analyser. Med samma utbildning kan du jobba på transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi eller på klinisk patologi.

Lab-CSK

Transfusionsmedicin tillgodoser sjukvårdens behov av blod och blodkomponenter. Inom klinisk kemi kan du ta prover på patienter på vårdcentraler eller sjukhus och sedan analysera dessa. På klinisk mikrobiologi analyseras prover inom områdena bakteriologi, virologi, mykologi, parasitologi och immunologi. På klinisk patologi analyseras prover som kommer från vävnader. Bedömningen sker framförallt med mikroskopets hjälp.

Både manuella metoder och högteknologisk utrustning används inom yrket. Vi har patienten i fokus, oavsett om hen sitter framför oss eller finns i ett provrör. Kvalitet är viktigt för oss då det är vår trovärdighet. Många gånger ligger ett provsvar till grund för en diagnos så vi är en viktig del för våra beställare och en väldigt viktig del i vårdkedjan.

Utbildning

BMA är ett reglerat yrke, det vill säga att titeln är skyddad och får bara användas av den som har legitimation eller förordnande för yrket. Om du vill jobba som BMA ska du studera vid ett universitet eller en högskola. Närmaste studieort är Örebro med vilka vi har avtal, så som student i Örebro är du välkommen till Värmland på VFU. Övriga studenter är välkomna i mån av plats.

Praktikplats hos Region Värmland

Som student hos oss i Värmland får du se de olika verksamheterna både på Centralsjukhuset i Karlstad men även på sjukhusen i Arvika och Torsby. Provtagning sker på de olika vårdcentralerna i länet. Du kommer möta kompetenta handledare som tar hand om dig. Inom organisationen finns flera andra yrkesgrupper som vi jobbar nära tillsammans med.

Sidan uppdaterad