Region Värmland logga

I samband med fullmäktiges beslut lämnade Region Värmland över en symbolisk ansökan till Karlstads kommun. Från vänster: Erik Evestam (C), regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S), Anders Tallgren (S) som är stadsbyggnadsnämndens ordförande i Karlstads kommun och Elisabeth Björk (V).

Regionfullmäktige klubbade första etappen av Nya CSK

Regionfullmäktige beslutade på onsdag den 8 mars att ge grönt ljus till den första etappen av två för att bygga det nya Centralsjukhuset i Karlstad. Sjukhuset förväntas kosta sju miljarder kronor och stå klart 2036.

Centralsjukhuset har ett omfattande renoveringsbehov. Samtidigt står sjukvården inför stora förändringar som behöver mötas av modern teknik och nya arbetssätt i moderna lokaler. För att förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö och säkra en god framtida hälso- och sjukvård i Värmland behöver Region Värmland investera i nya lokaler.

Projektet Nya CSK består i sin helhet av två etapper som ska genomföras under perioden 2023–2036. Allt sedan regionfullmäktige för drygt två år sedan beslutade att starta upp projektet har det bedrivits ett omfattande planeringsarbete tillsammans med totalentreprenören Skanska för att kunna påbörja den första etappen som består av fem övergripande delprojekt.

På onsdagen beslutade fullmäktige att godkänna den första etappen av projektet.

– Det är en stor dag för regionen och för länet. Nu är beslutet taget och det känns väldigt bra. Nu bygger vi framtidens vård för hela Värmland, säger Åsa Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Tänkt byggstart 2024

Nu kommer Region Värmland att lämna in en ansökan om bygglov. Ansökan behandlas sedan av stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun och därefter beslutar stadsbyggnadsnämnden om bygglovet och de villkor som krävs för att inleda själva bygget.

På onsdagen lämnade Åsa Johansson över en symbolisk ansökan till Anders Tallgren (S), som är ordförande i Karlstads stadsbyggnadsnämnd.

– Det här handlar om ett jätteprojekt för Karlstad och Värmland. Nu kommer det hanteras enligt gängse rutiner innan det landar på stadsbyggnadsnämndens bord, säger Anders Tallgren.

Det första delprojektet i den första etappen är Mottagningshuset i sex våningsplan som ska börja byggas år 2024. Det blir Sveriges första sjukvårdsbyggnad som har trästomme. Värmland vill vara en ledande region inom skoglig bioekonomi där trä används som det dominerande materialet i byggindustrin.

Det andra delprojektet är Akuthuset med planerad byggstart år 2026. Byggnaden på drygt 80 000 kvadratmeter blir kärnan i det framtida sjukhuset med helikopterplatta på taket, ambulansgarage samt en av två entréer till sjukhuset.

De övriga delprojekten utgörs av ett parkeringshus, teknikförsörjningscentral, sexton större ombyggnationer av Centralsjukhusets befintliga byggnader och rivningar av nio befintliga byggnader.

Sidan uppdaterad