Region Värmland logga

Årets Värmlandsförfattare och litteraturstipendiater på Nöjesfabrikens Stora scen. Från vänster Nina van den Brink, Gunnar Lidén, Karina Johansson, Anita Stjernlöv Lund, Erik Bergqvist och Nina Zetterqvist (som representerade sin far Olle Zetterqvist). Priserna tillkännagavs och delades ut av kultur- och bildningsnämndens ordförande Elisabeth Kihlström (KD), längst till höger och Frida Närman, tillförordnad enhetschef. längst till vänster. Fotograf Linn Malmén.

Erik Bergqvist är Årets Värmlandsförfattare

Idag klockan 14 på Nöjesfabrikens Stora scen prisades Årets Värmlandsförfattare och fem litteraturstipendiater av Region Värmland. Kultur- och bildningsnämndens ordförande Elisabeth Kihlström och Frida Närman, tillförordnad enhetschef för kulturavdelningen höll i prisceremonin. Samtliga motiveringar finns på regionens webb.

Det räcker att förstå en rad eller ett ord

Man behöver inte förstå poesin i sin helhet. Man ska inte bli bekymrad om man inte förstår en dikt, säger Årets Värmlandsförfattare Erik Bergqvist.

– Det räcker med en rad, eller ett kanske ord, för att man ska få ut något av dikten. Ibland är dikterna bara språkligt vackra. Fröding rimmade och det finns en skönhet i många av hans dikter. Det har varit tacksamt att tonsätta dem.

Erik Bergqvist har haft ett öga på vilka som tidigare fått utmärkelsen Årets värmlandsförfattare men har inte tänkt tanken att han själv skulle motta ett telefonsamtal med detta fina besked.

– Jag blev hemskt glad. Värmland är fortsatt viktigt för mig. Jag har både släkt vänner där. Mamma bor kvar i mitt barndomshem i Ulvsby. I juletid är jag alltid hemma i Värmland.

Själv delar han sin tid mellan vimlet i Stockholm och lugnet i Sörmland. Boendesituationen i Stockholm är just nu lite stökig och delvis överskuggande vardagssysslorna.

Den första diktsamlingen kom 2000

Erik Bergqvist har skrivit så länge han minns. Han vet inte exakt när han började tänka att det kunde bli böcker av det eller att det kunde vara ett yrke men den första diktsamlingen Nedfrysningens konst kom ut 2000.

Förutom det egna skrivandet innehåller vardagen lektörs- och redaktörskap och uppläsningar. Kritikeruppdragen är inte lika många som tidigare.

– Jag hoppas kunna ägna mig mer helhjärtat åt mitt eget skrivande.

Refugier - en tankebok

I januari 2023 kommer hans nästa bok ut. Den heter Refugier. Det är en tankebok, reflektionsprosa från dagboksanteckningar 2017-2020. Den sträcker sig fram till våren när pandemin började.

– Det hade blivit för mycket annars, det var också det år som min pappa dog i Covid.

Två manus, en roman och en diktsamling, är på gång och när bostadsfrågan är löst och arbetsron infinner sig så ser han dem klara inom ett halvår.

Årets litteraturstipendiater

Litteraturstipendiaterna är Olle Zetterqvist, Nina vad den Brink, Karina Johansson, Gunnar Lidén och Anita Stjernlöf Lund . Samtliga motiveringar finns i länkarna nedan.

Från och med 2021 får Årets Värmlandsförfattare, förutom äran, även en prissumma på 30 000 kronor. Litteraturstipendierna delar på prissumman 75 000 kronor.


Årets Värmlandsförfattare (juryns motivering)

Årets litteraturstipendiater (presentation och juryns motiveringar)

Bibliografi Erik Bergqvist

  • 2000 – Nedfrysningens konst, lyrik, (Edition Edda/Ruin)
  • 2003 – Kring stenar, lyrik, (Edition Edda)
  • 2006 – Solarna, lyrik, (Ruin)
  • 2009 – Försvinnanden, essä, (Ruin)
  • 2013 – Skingra, lyrik, (Albert Bonniers Förlag)
  • 2015 – Inte är vind, lyrik, (Albert Bonniers Förlag)
  • 2017 – Virvlarna, kritik, dagbok, utkast (Bokförlaget Edda)
  • 2018 – Skuggas vikt, lyrik, (Albert Bonniers Förlag)
  • 2021 – Tingens instanser, lyrik, (Nirstedt/litteratur)

Sidan uppdaterad