Region Värmland logga

Fakturering

Här hittar du information om fakturor som skickas från och till Region Värmland.

Faktura från hälso- och sjukvården

Information om patientavgifter och hur du kan få din faktura (1177.se)

Faktura från våra övriga verksamheter

Du kan få din faktura på olika sätt.

E-faktura

Region Värmland erbjuder e-faktura. En e-faktura skickas till din internetbank, innehåller samma information som en pappersfaktura och är ett enkelt och miljövänligt alternativ. En anmälan om e-faktura görs i din internetbank.

 • Logga in i din internetbank.
 • Navigera till sidan med företag och organisationer som erbjuder e-faktura och anmäl dig till Region Värmland.
 • Nästa faktura skickas digitalt, som e-faktura, till din internetbank. Du kan välja att få avisering via SMS.

Digital brevlåda

Om du inte har valt e-faktura men har en digital brevlåda (Kivra, Billo eller Min myndighetspost) så skickas fakturan till din digitala brevlåda.

Det är viktigt att du som har en digital brevlåda har notiser aktiverade, så du inte missar en faktura från oss.

Pappersfaktura

Om du varken har valt e-faktura eller har en digital brevlåda skickas fakturan till din folkbokföringsadress. Om du inte bor på din folkbokföringsadress ska du anmäla adressändring till Skatteverket eller begära eftersändning av din post.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor och funderingar, med undantag för frågor om tandvårdsfakturor. För frågor gällande tandvårdsfakturor kontakta istället din tandvårdsklinik. Det gör du via telefonnumret som finns högst uppe till vänster på fakturan.

Telefon: 010-831 40 10, telefontid vardagar klockan 9–12.
E-post: ekonomiservice@regionvarmland.se

Region Värmland vill i så stor utsträckning som möjligt fakturera digitalt.

För att ta emot e-faktura från Region Värmland, skicka in följande uppgifter till ekonomiservice@regionvarmland.se:

 • Faktureringsadress
 • Momsregistreringsnummer (om tillämpligt), annars organisationsnummer
 • PEPPOL-id i något av följande format:
  - 0007:organisationsnummer, till exempel 0007:2321000156
  - 0088:GLN (för faktureringsadress), till exempel 0088:7362321000156

För att Region Värmland sedan ska kunna fakturera digitalt krävs att ”Er referens” finns med på fakturan. Referensen ska lämnas till Region Värmland av dig som beställer.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor och funderingar.

Telefon: 010-831 40 10, telefontid vardagar klockan 9–12.
E-post: ekonomiservice@regionvarmland.se

Känslig information skickas alltid på papper med normal postgång

Observera att fakturor, inklusive bilagor, med känslig information alltid skickas på papper med normal postgång. Det är Region Värmland som avgör om informationen är känslig eller ej. Patientuppgifter anses alltid vara känslig information.

Avtalade leverantörer

För avtalade leverantörer gäller faktureringsvillkor enligt gällande avtal. För leverantörer som inte har avtalade faktureringsvillkor gäller nedan.

E‑fakturor

Fakturor till Region Värmland ska skickas digitalt för en effektivare och säkrare hantering av fakturor, både för dig som leverantör och för oss som kund.

Beställar-ID ska alltid anges på fakturan. Beställar-ID består av sju siffror (till exempel 5050601). Inga bindestreck, mellanslag eller prefix får förekomma.

OBS! Utan korrekt beställar-ID kan inte fakturan hanteras och kommer skickas tillbaka till dig som leverantör. Har du frågor kring beställar-ID, referenskod eller er referens vänd dig i första hand till den som lagt beställningen.

Skicka helst fakturor enligt standarden för Peppol via Peppol-nätverket.

Här är de uppgifter som du behöver ange för att kunna skicka digitala fakturor till oss:

 • Organisations­nummer: 232100‑0156
 • PEPPOL-ID: 0007:2321000156
 • Beställar-ID ska anges i taggen BuyersReference

Om du inte har ett eget IT-stöd för att skicka e‑fakturor kan du skapa en e‑faktura via Region Värmlands fakturaportal. I fakturaportalen kan du registrera upp till 100 fakturor per år utan extra kostnad. I fakturaportalen anges beställar-ID i "Ert referensnr". Du ska fråga beställaren om beställar-ID vid varje nytt ordertillfälle.

Leverantörsfakturan ska vara utställd till Region Värmland:

Region Värmland
Box 5081
650 05 Karlstad

Du kan bifoga bilagor när du skickar e‑fakturor till Region Värmland. I de fall din faktura innehåller bilagor ska de bifogas elektroniskt tillsammans med fakturan.

Betalningsvillkor

Region Värmland godkänner endast 30 dagars betalningsvillkor. Fakturaavgifter godkännes ej.

Organisationsnummer

232100-0156

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor och funderingar.

Telefon: 010-831 41 00, telefontid vardagar klockan 9–12.
E-post: ekonomisupport@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad