Region Värmland logga

Om Region Värmland

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning i vårt län.

Region Värmland är en politiskt styrd organisation och arbetar på uppdrag av invånarna. Vid de allmänna valen vart fjärde år röstar du på de politiker som du vill ska styra organisationen.

En region är ett regionalt organ som har rätt att ta ut regionskatt från sina invånare. Regioner har ett brett uppdrag som täcker in många stora frågor som påverkar invånarnas vardag och framtid. Typiskt för dessa frågor är att de är gemensamma för hela länet och ofta kräver stora ekonomiska resurser.

Region Värmland ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur. Vi ansvarar också för fem av länets sex folkhögskolor.

Tillsammans är vi över 8 600 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Vision

Livskvalitet i världsklass 

Region Värmlands vision lyder "Livskvalitet i världsklass". Den innebär att vi ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland.

Värdegrund

För alla i Värmland

Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. 

Vår värdegrund förenar oss som arbetar inom Region Värmland. Den är gemensam för alla verksamheter och anger riktningen mot vår vision. Den vägleder oss i vardagen och ger riktlinjer för vårt beteende och våra beslut.

Mer om Region Värmlands värdegrund

Våra mål

För att genom trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland styra Region Värmland mot visionen "Livskvalitet i världsklass" tar regionfullmäktige varje mandatperiod beslut om långsiktiga och övergripande effektmål. Regionfullmäktiges effektmål är:

Trygga och nöjda invånare

Region Värmland ska arbeta för att alla i Värmland ska ges förutsättningar att leva ett gott liv, må bra, vara trygga och känna sig nöjda. För att uppnå effektmålet ska Region Värmland säkerställa att all verksamhet håller god kvalitet och ges på jämlika och jämställda villkor.

Attraktivt och hållbart Värmland

Region Värmland ska bedriva ett samordnat och inkluderande regionalt utvecklingsarbete med fokus på fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett jämställt arbetsliv och ett rikt kulturliv. Region Värmland ska öka den gemensamma kunskapen om, och förståelsen för, ekosystemets villkor och klimat- och energiutmaningen.

God, jämlik och jämställd hälsa

Region Värmland ska, utifrån tanken om alla människors lika värde och hälsa som en mänsklig rättighet, erbjuda en tillgänglig, samordnad och välfungerande verksamhet som utgår från medborgarnas behov och som ges efter jämlika och jämställda premisser. En grundläggande utgångspunkt för folkhälsopolitiken är att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv.

Hållbar organisation

Hållbarhet har tre perspektiv. Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Alla tre perspektiven är lika viktiga samt innebär utmaningar och krav på förändringar.

Regionplan

Visste du att...

 • Vi är över 8 600 medarbetare.
 • Vi arbetar för ett jämställt Värmland. Schyst – en handbok till jämlik kommunikation har spridits i mer än 30 000 exemplar och är nu en del av vår digitala kunskapsbank.
 • Under en dag hjälper vi mellan 6 och 7 barn till världen.
 • Under en dag lagar vi 2 600 portioner mat på Centralsjukhuset i Karlstad.
 • Vi erbjuder ungdomar ett 40-tal sommarjobb inom kulturen varje år.
 • Vi beviljade 67,1 miljoner kronor till 49 projekt under 2023 för att stärka den regionala utvecklingen.
 • 2 100 patienter träffar våra läkare varje dag.
 • På ett år görs 14,2 miljoner resor i vår kollektivtrafik. I detta räknas linjebuss, tåg, båtbuss, skoltrafik och servicetrafik.
 • Vårdcentralerna besvarar 2 700 telefonsamtal per dag.
 • Hälso- och sjukvården utbildar 2000 studenter och elever varje år – det motsvarar 10 000 praktikveckor.
 • Under ett år är det strax över 3 500 personer som studerar på någon av Region Värmlands fem folkhögskolor.
 • Vi har ett kontor i Bryssel. Region Värmland European Office är ett komplement till det EU-arbete som sker på hemmaplan.
 • Varje dag städas drygt 360 000 kvadratmeter på våra sjukhus och vårdcentraler.
 • Våra ambulanser rullar 7 600 kilometer på en dag.
 • Under 2023 fick 70 företag stöd från oss som en del i vårt arbete att stärka det värmländska näringslivet.
 • Vi förvarar, vårdar och tillgängliggör över 25 000 hyllmeter handlingar från förr i våra arkiv.
 • En patienttransportör går 2 mil per dag.
 • Det skulle ta 35 minuter mellan Karlstad och Örebro, om vårt arbete för snabbare tåg mellan Stockholm och Oslo lyckas.

Sidan uppdaterad