Region Värmland logga

Kollektivtrafik

Det ska vara enkelt att resa inom Värmland. Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Värmlandstrafik tåg.

Kollektivtrafiken är ett verktyg för att uppnå långsiktigt hållbar regional tillväxt. Genom att öka tillgängligheten i Värmland förstoras de lokala arbetsmarknadsområdena i länet. Vi ansvarar för persontrafik med tåg, buss, båtbuss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik och servicetrafik.

Varje år genomförs ungefär 12,3 miljoner resor med Värmlandstrafiks kollektivtrafik.

Länstrafiken, tätortstrafiken och servicetrafiken sköts av Värmlandstrafik (varmlandstrafik.se). Värmlandstrafik upphandlar samarbetspartners till att utföra själva trafiken.

Region Värmland är också regional kollektivtrafikmyndighet. Som myndighet ansvarar vi för den strategiska planeringen av kollektivtrafiken, vilken regleras av ett trafikförsörjningsprogram som tas fram årligen.

Sidan uppdaterad