Om planen

Regionplan och budget 2023 samt Flerårsplan 2023–2025
beslutades av regionfullmäktige den 7 december 2022.

Ansvarig verksamhet

Utgiven av Region Värmland.

Kontaktperson

Regionplan och budget 2023 samt Flerårsplan 2023–2025 är framtagen och producerad av Region Värmlands planering och ekonomiavdelning.

Vid frågor kontakta Katarina Lenhoff, katarina.lenhoff@regionvarmland.se.

Region Värmland
Regionens Hus
651 82 Karlstad

Diarienummer

RS/220066

Fotografer

Øyvind Lund
Linn Malmén
Kristoffer Andrén

Så här söker du i rapporten

I webbläsaren använder du tangenterna Ctrl+F för att få fram en sökruta.