Covid-19 (coronavirus)

Informationen på denna sida vänder sig i första hand till personal och chefer i vård och omsorg.

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt covid-19 i vård och omsorg

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt covid-19 inom vård och omsorg

Vid misstänkt smittspridning, se rutin Covid-19 - Misstänkt smittspridning/utbrott i vård och omsorg - RUT-20039 (pdf) Pdf, 227 kB.. Kontakta Smittskydd Värmland för rådgivning.

Anmälningspliktig sjukdom.

Observera att journalen inte ska märkas i uppmärksamhetssignalen i Cosmic.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten muntlig information om covid-19 enligt smittskyddsblad för läkare. Ge patienten skriftlig information om covid-19 - använd smittskyddsblad patientinformation.
    Vid behov av sjukhusvård:
    - Covid-19, misstänkt eller bekräftat fall i slutenvård - RUT-19272 (pdf) Pdf, 228 kB.
    - Covid-19 - särskilt boende/korttidsboende/ordinärt boende - RUT 20251 (pdf) Pdf, 227 kB.
  2. Anmälningsplikt: Covid-19 är sedan 17 januari 2022 enbart anmälningspliktig för laboratorier. Klinisk anmälan i SmiNet ska göras av behandlande läkare enbart när covid-19 konstaterats efter ett positivt antigentest taget i vården där anmälan inte görs av laboratoriet.
    Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall (HSLF-FS 2015:7)

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Smittskyddsblad

Region Värmland följer Folkhälsomyndighetens provtagningsindikationer,
Provtagningsindikation för covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

SARS-CoV-2 PCR samt SARS-CoV-2 antikroppar tas på medicinsk indikation. Se Provtagningsanvisningar på Laboratoriemedicin

Sidan uppdaterad