Till startsidan
Start /Vårdhygien /Personal och skyddsutrustning

Personal och skyddsutrustning

Skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning


Arbetskläder

Arbetskläder är kläder som personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med vård- och omsorgstagare. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. De ska bytas dagligen, eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller annars vid behov. De ska gå att tvätta i 60 grader.

Skyddskläder

Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder /underarmar och därmed hindra smittspridning mellan patienter enligt SOSFS 2015:10. Ska användas utanpå arbetskläder vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Med skyddskläder menas plastförkläde och skyddsrock. Räknas som medicinsk-teknisk produkt och följer regelverket för MDR/MDD för CE-märkning.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot kemikalier och viss smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, handskar och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation. Personlig skyddsutrustning följer regelverket för (EU) 2016/425 för CE-märkning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?