Till startsidan

Difteri

Difteri klassas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och är anmälningspliktig och smittspårningspliktig. 

Behandlande läkares ansvar 

  • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om difteri, inklusive smittvägar. Omedelbar kontakt med infektionsklinik för behandling och fortsatt handläggning samt kontakt med smittskyddsläkare. Se smittskyddsblad för läkare.
  • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  • Smittspårning: Fråga patienten om vaccinationsstatus, utlandsvistelse samt kontakter med personer med sår eller svalgsymtom. Frikostig provtagning av misstänkta smittkällor som familjemedlemmar och andra nära kontakter. Antibiotikabehandling till misstänkta fall och nära kontakter.
  • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange vaccinationsstatus, ev smittland och insjukningsdag om möjligt.
  • Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för difterinfektion ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom. 

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?